LẮP ĐẶT HỆ THỐNG ĐTM HOÀ LƯỚI LƯU TRỮ TOÀN TẢI TOÀN THỜI GIAN CHO END USER

BÀI 1 – TÍNH TOÁN TẢI TIÊU THỤ

– Đối với người dùng cuối là người tự lắp đặt mới hoặc đã có hệ thống ĐTM hoà lưới sẵn có muốn nâng cấp lên hệ thống lưu trữ toàn tải cần tính toán được tải tiêu thụ để có bài toán đầu tư hợp lý, tận dụng tấm NLMT đã lắp đặt để nâng cao nhu cầu sử dụng điện đồng thời đầu tư hợp lý tránh lãng phí.- Phương pháp đo gồm 2 loại: 1-Sử dụng các thiết bị đo đếm điện đấu vào hệ thống để lập biểu đồ tải hàng ngày (Hình 1). 2- Lập bảng biểu tải tiêu thụ và thời gian sử dụng để tính toán sơ bộ tổng tải cần cấp (Hình 2)- Trên cơ sở hoá đơn tính tiền điện hàng tháng và tổng lượng điện phát ra từ hệ hoà lưới để tính số tải cần nuôi khi hệ hoà lưới ngừng phát điện và số điện hệ hoà lưới phát ra hàng ngày lên lưới.✨ Phần phát ra của hệ hoà lưới nằm trên biểu đồ tải tiêu thụ là lượng công suất điện có thể tích trữ để sạc hàng ngày✨Phần tải tiêu thụ ở thời điểm cao hơn hoặc không có hệ thống điện mặt trời hoà lưới là tổng tải cần nuôi trong ngày✨ Cực đại của biểu đồ tải là công suát tối đa của hệ thống lưu trữ cần đáp ứng khi off grid hoặc bám tải đêm✨ Tổng dung lượng tải và tổng lượng điện phát dư từ hệ thống hoà lưới là căn cứ để thiết lập dung lượng xạc xả hàng ngày.☄️Mọi nhu cầu lắp mới, ly hôn acquy hay nâng cấp lên HYBRID từ hệ HOÀ LƯỚI liên hệ em cho giải pháp hợp lý. Mr.Cương 0945564556 nhé.☄️ Cung cấp #GSLpowerwall cấu trúc 16S xả 100A đảm bảo 0,5/0,5C nên mạnh dạn bảo hành 10 năm cho các bác yên tâm. #Deye_hybrid_inverter 5-8-11kw 1 pha. Setting hệ 1 pha đến 3 pha công suất max 100kw theo yêu cầu.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

.