Microinverter Hoymiles MI-1200/1500

Bộ chuyển đổi microinverter (Vi biến tần/ biến tần phân tán) là thiết bị đầu tiên trên thế giới hoạt động với dải điện áp đầu vào DC cực rộng (16-60V) và điện áp khởi động thấp (chỉ 22V)

.